ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τήρηση εμπιστευτικότητας από την Ψυχολόγο

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών των πελατών μου αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα της εμπιστοσύνης μεταξύ Ψυχολόγου και πελάτη.

Εκ των πραγμάτων, η φύση των προβλημάτων των πελατών μου εμπεριέχει κυρίως στοιχεία της προσωπικής τους και ιδιωτικής τους ζωής. Εύλογα μια από τις ανησυχίες των πελατών είναι να μην διαρρεύσουν οι πληροφορίες για τα προβλήματά τους ή την ιδιωτική τους ζωή.

Η διαφύλαξη των όσων ο Ψυχολόγος ακούει ή αντιλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της κλινικής συνεδρίας καλύπτεται από τον δεοντολογικό κώδικα των Ψυχολόγων ο οποίος προβλέπει την εχεμύθεια, την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

Στο ιδιωτικό μου γραφείο, πέραν από αυτά που προβλέπει ο δεοντολογικός κώδικας, σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου για το απόρρητο των προσωπικών του πληροφοριών και δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής. Έτσι:

 • Ουδέποτε ανακοινώνω σε κανέναν (περιλαμβανόμενων και μελών της οικογένειάς μου) σχετικά με το ποιοί είναι οι πελάτες μου.
 • Ουδέποτε συζητώ ζητήματα των πελατών μου με άλλους πελάτες.
 • Ουδέποτε συζητώ ζητήματα των ενήλικων πελατών μου με άτομα της άμεσης οικογένειάς τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
 • Ουδέποτε συζητώ ζητήματα των πελατών μου με άλλους επαγγελματίες εάν δεν μου ζητηθεί από τον ίδιο τον πελάτη και εάν δεν εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή του.
 • Δεν βλέπω ανήλικους χωρίς τη συγκατάθεση και των δύο γονιών ή κηδεμόνων εκτός εάν παρουσιαστεί διάταγμα αποκλειστικής κηδεμονίας του παιδιού.
 • Τηρώ αυστηρούς κανόνες φύλαξης των αρχείων και λαμβάνω όλα τα μέτρα που αφορούν τη διαφύλαξή τους.
 • Εάν υποβάλετε τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας αυτό χρησιμοποιείται αυστηρά και μόνον για τηλεφωνική επικοινωνία για την επιβεβαίωση του αριθμού και την διευθέτηση συνεδρίας.
 • Χρησιμοποιώ τις πληροφορίες που λαμβάνω ή αντιλαμβάνομαι από τις κλινικές συνεδρίες μόνο για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν: την επίλυση των προβλημάτων που οδήγησαν τους πελάτες στην αναζήτηση της βοήθειάς μου.

Εξαιρέσεις

 • Περιορισμένη εξαίρεση στην παροχή πληροφοριών γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Εάν κινδυνεύει η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα των πελατών μου ή άλλων ανθρώπων ή υπάρχει κακοποίηση παιδιών. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνονται μόνο αρμόδια πρόσωπα.
 • Εάν ζητηθεί από δικαστήριο με γραπτό διάταγμα, συνήθως σε υποθέσεις που αφορύν κακοποίηση και εμπλέκονται ανήλικοι. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία που δίνονται αφορούν την επαγγελματική μου αξιολόγηση και μόνον και δεν περιλαμβάνουν στοιχεία της ιδιωτικής ζωής τα οποία είναι άσχετα με την υπόθεση.