ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ

Αρκετές φορές γονείς, ζευγάρια και οικογένειες απευθύνονται στο γραφείο μας, όχι γιατί αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κλινικού φάσματος, αλλά γιατί χρειάζονται βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων αντιμετώπισης της ζωής τους.

Στα πλαίσια αυτά μπορούμε να εργαστούμε μαζί σας για τα πιο κάτω :

Δεξιότητες διεκδικητικής/δυναμικής επικοινωνίας.
Τρόποι επιδιόρθωσης προσωπικών/κοινωνικών σχέσεων.
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.
Δεξιότητες χειρισμού καταστάσεων όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγουν από το σπίτι.
Υπεύθυνη έκφραση συναισθημάτων.
Συγχώρεση.
Τρόποι έκφρασης της αγάπης.
Απώλεια συντρόφου.
Απώλεια εργασίας πατέρα/μητέρας.
Απώλεια εμβρύου/εγκυμοσύνης.
Ρομαντική σχέση-χωρισμός.
Δεξιότητες ακρόασης.
Ακρόαση με ενσυναίσθηση.
Μελαγχολία λόγω μετακόμισης.
Δεξιότητες λύσεις προβλημάτων ζωής.
Επανεκκίνηση ζωής μετά το διαζύγιο.
Δεξιότητες ομαδικότητας για οικογένειες.
Διαχείριση διαφορών στις προσωπικότητες μέσα στην οικογένεια.
Δεξιότητες διεκδίκησης για εφήβους
Τρόποι ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων
Ανάπτυξη θετικών σχέσεων με άλλους ανθρώπους
Διαχείριση πίεσης από φίλους/συμμαθητές
Θέση και επίτευξη στόχων ζωής
Τρόποι διαχείρισης του άγχους
Καλλιέργεια αυτοποεποίθησης.
Διαχείριση γονεϊκού άγχους.
Τρόποι προσφοράς βοήθειας σε άτομα (φίλους-συγγενείς) που αντιμετωπίζουν κρίσεις.
Δεξιότητες διαπραγμάτευσης καταστάσεων που εμφανίζονται στη ζωή
Τρόποι παροχής θετικής ανατροφοδότησης στα παιδιά.
Καλλιέργεια και επίδειξη σεβασμού στους άλλους (για παιδιά).
Κατανόηση και ερμηνεία τρόπων μη-λεκτικής επικοινωνίας (π.χ. γλώσσα σώματος).
Δεξιότητες διαχείρισης καταστάσεων στον εργασιακό χώρο.