ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Είμαι συνεργάτις της Παγκύπριας Σχολής Γονέων και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Για θέματα διαλέξεων ή/και εργαστηρίων μέσω της Παγκύπριας Σχολής Γονέων ανοίξτε τη λίστα εδώ.  Για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα ή για τη διοργάνωση μέσω φορέων που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Παγκύπρια Σχολή Γονέων επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας στο 24660333.