ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

Λεπτομέρειες για τις συνεδρίες με την Ψυχολόγο

Οι επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ ψυχολόγου και πελάτη ονομάζονται κλινικές συνεδρίες. Η διάρκεια ατομικής κλινικής συνεδρίας είναι 60 λεπτά και η διάρκεια ομαδικής ή οικογενειακής συνεδρίας είναι 80 λεπτά.

Smiled woman sitting near her man psychologist during the therapy session

Η διαδικασία που συνήθως ακολουθείται σχετίζεται με τη φύση και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Συνήθως η πρώτη συνεδρία αποσκοπεί στη λήψη από τον Ψυχολόγο του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού.

Αυτό είναι απαραίτητο για να επιτρέψει στον Ψυχολόγο να κατανοήσει τη λειτουργία του ατόμου ή της οικογένειας μέχρι την ώρα της εισόδου τους στη θεραπευτική διαδικασία.

Young parents and two daughters sitting in front of social worker

Σε περιπτώσεις προβλημάτων που κρίνεται ότι τα ζητήματα που θα πρέπει να δουλευτούν δεν είναι χρόνια και σοβαρά η παρέμβαση του ειδικού μπορεί να γίνεται από την πρώτη συνεδρία. Η παρέμβαση περιλαμβάνει συνήθως γραπτές εισηγήσεις,  τεχνικές και συμβουλευτική γονέων.

Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται η χρήση Ψυχομετρικών, Προβολικών ή Νευροψυχολογικών τεστ ή/και τεστ που αξιολογούν την συναισθηματική κατάσταση του ατόμου.

σχολείο-εκπαίδευση

Υπάρχουν περιπτώσεις που το αίτημα του πελάτη περιλαμβάνει αξιολόγησή του με βάση το σχολικό/φοιτητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί. Αυτό απαιτεί έγκριση του πελάτη ώστε η Ψυχολόγος να μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων από αρμόδια άτομα μέσα από τα περιβάλλοντα αυτά.

Σε πιο σοβαρά προβλήματα ή όπου ο Ψυχολόγος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι συνυπάρχουν περισσότερες από μια διαγνώσεις, στις πρώτες συνεδρίες ο Ψυχολόγος μέσα από Κλινική Συνέντευξη του πελάτη εξερευνά τους βαθύτερους λόγους που οδήγησαν στην αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η θεραπευτική διαδικασία λειτουργεί μέσα από σχέση εμπιστοσύνης Ψυχολόγου-πελάτη.

Για να λειτουργήσει η θεραπευτική σχέση η/ο Ψυχολόγος θα πρέπει να γνωρίσει τον πελάτη και το κοινωνικό του σύστημα. Από την άλλη, ο πελάτης θα πρέπει να νιώσει εμπιστοσύνη, ασφάλεια και να διαβλέπει ελπίδα βελτίωσης της ποιότητας της ζωής του από την επαγγελματική σχέση με την/τον Ψυχολόγο.

Στις επόμενες συνεδρίες καθορίζονται από τον Ψυχολόγο και τον πελάτη οι στόχοι και το θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθηθεί.

Κάποιοι πελάτες έρχονται στο γραφείο μας με την προσδοκία ότι ο Ψυχολόγος μπορεί να λύσει το πρόβλημα που τον απασχολεί αυτόματα και χωρίς πολλή προσπάθεια από μέρους του πελάτη. Αυτή η αντίληψη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η Ψυχολογία είναι επιστήμη και συνάμα τέχνη. Χρειάζεται εμπειρία και ικανότητα στο να πείσεις τον πελάτη ότι μέσα από όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην παρούσα φάση της ζωής του, του δίνεται η ευκαιρία να πειραματιστεί με τις δυσκολίες και να ανακαλύψει μόνος του τη λύση που χρειάζεται για να ορθοποδήσει. Στην πορεία της θεραπευτικής σχέσης, ο πελάτης θα αναπτύξει τις δεξιότητες συνεργασίας και επίλυσης προβλήματος με την καθοδήγηση του ειδικού.

Η επένδυση του πελάτη στη θεραπευτική διαδικασία, δεν είναι επένδυση μόνο χρημάτων άλλα χρόνου και ενέργειας και επένδυση προσωπικής ανάπτυξης. Η προσωπική ανάπτυξη είναι εφόδιο για την επίλυση προβλημάτων στο παρόν αλλά και στο μέλλον, αφού σε μελλοντικές πιθανές παρόμοιες δυσκολίες, ο πελάτης θα γνωρίζει πώς να τις χειρίζεται.

Στη διαδικασία αυτή πρέπει ο πελάτης να είναι έτοιμος συναισθηματικά για να συμμετέχει και να μην αναμένει ότι η Ψυχολόγος θα του βρει μαγικές, γρήγορες λύσεις.

Η χρονική διάρκειας της θεραπείας σχετίζεται με το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, πόσο χρόνο υπάρχει η κατάσταση αυτή, τι προσπάθειες βελτίωσης και αλλαγής έχουν γίνει και αν είχαν επιτυχία. Το άμεσο περιβάλλον του πελάτη μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ρίσκου (αρνητικό παράγοντα) ή προστατευτικό παράγοντα (θετικό παράγοντα) στη βελτίωση της κατάστασής του. Αυτό πιθανόν να επηρεάσει τον χρόνο της θεραπείας.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες καθώς και ο χαρακτήρας του ατόμου συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στη χρονική διάρκεια της θεραπείας.

Βέβαια, όταν μια δυσκολία εμφανιστεί και ο πελάτης ζητήσει βοήθεια άμεσα (μέσα σε μια βδομάδα ή ένα μήνα), οι συνεδρίες που θα χρειάζονται θα είναι λιγότερες σε σχέση ένα πρόβλημα που ο πελάτης κουβαλά μια δεκαετία.

Για περισσότερες πλήροφορίες σχετικά με ζητήματα εμπιστευτικότητας μεταξύ Ψυχολόγου-πελάτη παρακαλώ επισκεφτείτε εδώ.