ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Θεραπεία Ζευγαριών

Οι θεραπευτικοί στόχοι της συνεργασίας μας με ζευγάρια ενήλικων ατόμων στα πλαίσια της οικογενειακής θεραπείας, εδράζονται στις δεξιότητες επικοινωνίας, καλής ακρόασης και συνεργασίας. Απώτερος στόχος για κάθε μέλος της οικογένειας είναι η αύξηση των θετικών παραγόντων της λειτουργικότητας του μέσα στην οικογένειά του και τη σχέση του με τον/την σύντροφο του και τα παιδιά του.

Στους στόχους περιλαμβάνεται η ανάγκη του κάθε ατόμου να καταλάβει ποιος είναι, να καταλάβουν τα μέλη της σχέσης/οικογένειας ο ένας τον άλλον μέσα από το θεραπευτικό οικογενειακό μοντέλο, τις δυνάμεις τους και τις αδυναμίες τους ως ζευγάρι, και τον καθορισμό των ρόλων τους μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο ώστε να μπορούν να είναι λειτουργικοί και παραγωγικοί στην σχέση τους.

Μέσω της οικογενειακής θεραπείας, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του ειδικού Ψυχολόγου, το κάθε άτομο μπορεί να αποφασίσει εάν είναι πιο αποτελεσματική η αντιμετώπιση μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο (όσους απαρτίζουν την οικογένεια-τα μέλη της), στο ομαδικό πλαίσιο (μόνο το ζευγάρι ή μόνο τα παιδιά) ή και στο ατομικό πλαίσιο (μόνο το άτομο).

γονιός παιδί Ψυχολόγος

Σε περίπτωση αλλαγής της έννοιας του ορισμού της οικογένειας λόγω διαζυγίου ή λόγω σύζευξης δύο οικογενειών σε μια νέα οικογένεια (blended family) ή λόγω της δημιουργίας μιας νέας οικογένειας (π.χ.λόγω υιοθεσίας ή άλλων καταστάσεων) είναι σημαντικό να καθοριστούν οι νέοι οικογενειακοί ρόλοι, να οριστούν οι νέοι κανόνες και να προσαρμοστεί η οικογένεια στην νέα κουλτούρα αποδοχής των μελών της.

Οικογένεια, Ψυχολόγος

Πιο κάτω αναφέρονται ζητήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο ζευγαριού/οικογένειας.

Επιπτώσεις στα παιδιά και την οικογένεια από εθισμό στο αλκοόλ ή κατάχρηση ουσιών (αλλά όχι του ίδιου του εθισμού).
Συγκρούσεις στην οικογένεια λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.
Απουσία μέλους της οικογένειας (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη).
Επιπτώσεις από ζητήματα υιοθεσίας.
Απώλεια (θάνατος) στην οικογένεια.
Καταστάσεις εξάρτησης μελών της οικογένειας από άλλα μέλη/ανθρώπους.
Κατάθλιψη στην οικογένεια-θεραπεία και πρόληψη.
Απογοήτευση από την συζυγική/συντροφική σχέση.
Συναισθηματικός αντίκτυπος διάστασης και διαζυγίου.
Διαχείριση συγκρούσεων στην οικογενειακή επιχείρηση.
Άγχος λόγω οικονομικών προβλημάτων.
Ανάκαμψη παιδιών από σεξουαλική παρενόχληση.
Κτίσιμο οικογενειακής συνοχής.
Έλεγχος παρορμητικής συμπεριφοράς.
Συναισθηματική, σωματική, ή/και σεξουαλική κακοποίηση.
Συγκρούσεις λόγω κληρονομιάς.
Επιπτώσεις από μιας σοβαρή ασθένεια που αντιμετωπίζει άτομο της οικογένειας.
Διαχείριση θυμού.
Διαχείριση άγχους.
Διαχείριση οικογενειακών συγκρούσεων.
Διαχείριση εργασιακού άγχους.
Εξωσυζυγική σχέση.
Ζητήματα που προκύπτουν σε πολυπολιτισμικές οικογένειες.
Ζητήματα που προκύπτουν από τη γέννηση διδύμων/τριδύμων κλπ.
Αλλαγές στη ζωή (π.χ. αλλαγή ρόλου, τόπου, απώλεια ανθρώπων κ.λ.π.).
Επιπτώσεις στην οικογένεια της κρίσης μέσης ηλικίας.
Αντιμετώπιση κατάστασης που προκύπτει από απιστία.
Συμβουλευτική για σχέσεις.
Διαφωνίες για οικογενειακές αποφάσεις/δραστηριότητες.
Επίλυση συγκρούσεων γονιών-εφήβων.
Επίλυση θρησκευτικών διαφορών μέσα στην οικογένεια.
Καθορισμός υγιών ορίων στις σχέσεις.
Θετές οικογένειες.
Απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη.
Συγκρούσεις μεταξύ απαιτήσεων ρόλων (π.χ. δουλειάς-σπιτιού).