Μήνας: Νοέμβριος 2016

Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή σε παιδιά και έφηβους

Εισαγωγή

disobedience-1673196_640Όλα τα παιδιά, σε κάποια στιγμής  της ζωής τους, μπορεί να παρουσιάσουν ανυπακοή σε οδηγίες των γονιών ή και των δασκάλων τους. Μερικές φορές μάλιστα, η άρνηση συνεργασίας, μπορεί να εκδηλωθεί  με ιδιαίτερα εχθρικό ή επιθετικό τρόπο.

Μερικά παιδιά παρουσιάζουν τακτικά και συστηματικά μοτίβα ανυπακοής και εχθρότητας σε σημείο που η συμπεριφορά τους να επηρεάζει τις οικογενειακές Read more

Σχολική επιτυχία: Ο ρόλος των γονιών

Η επίδραση των γονιών στην σχολική επιτυχία των παιδιών

σχολική επιτυχία, Μαρία ΘεοφιλίδουΗ σχολική επιτυχία των παιδιών μας θεωρείται σημαντική από την πλειοψηφία των γονιών. Συχνά, η έγνοια μας είναι τόσο μεγάλη που φτάνει στα όρια του στρες και για μας τους ίδιους. Η επίδραση που μπορούν να έχουν οι γονείς στην σχολική επιτυχία των παιδιών τους είναι σημαντική, όμως για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να είναι έμμεση. Οι γονείς δεν συμμετέχουν στο μάθημα και δεν μπορούν Read more

Οικοδόμηση Οικογενειακής Συνοχής

Οφέλη οικογενειακής συνοχής

family-1432936_640

Οι οικογένειες που έχουν οικογενειακή συνοχή παρέχουν την αίσθηση ενός ασφαλούς καταφυγίου για τα μέλη τους. Διαθέτουν καλές δεξιότητες επικοινωνίας και ισχυρή αυτοεκτίμηση και έχουν θετική συνεισφορά στην κοινωνία.

Οι άνθρωποι που μεγαλώνουν μέσα σε τέτοιες οικογένειες είναι συνήθως πιο παραγωγικoί και επιτυχεμένοι στη ζωή από ανθρώπους που μεγαλώνουν μέσα σε οικογένειες στις οποίες τα μέλη είναι αποστασιοποιημένα μεταξύ τους.

Οι οικογένειες που έχουν στην συνοχή εμπνέουν μία αίσθηση ενότητας.

Read more