Μήνας: Σεπτέμβριος 2018

Γονεϊκό στρες και εξουθένωση

Εισαγωγή

Όσοι είναι γονείς γνωρίζουν, εκ πείρας, ότι οι ευθύνες, οι έγνοιες και οι ανησυχίες τους είναι πέρα από ότι είχαν ποτέ φανταστεί ότι θα ήταν. Σε αυτές τελευταία προστίθενται και νεοεμφανιζόμενες κοινωνικές πιέσεις. Αυτές, ως το άλλο άκρο της γονεϊκής αδιαφορίας, καταλογίζουν στους γονείς την κάθε λανθασμένη συμπεριφορά των παιδιών τους, τους φορτώνουν με ενοχές και ενισχύουν το γονεϊκό στρες.

Έτσι, παρόλο που ο κάθε γονιός αγαπά τα παιδιά του και δεν θα τα άλλαζε με τίποτα στον κόσμο, υπάρχουν στιγμές που νιώθει καταπλακωμένος/η από τις ευθύνες και τις έγνοιες, και αδύναμη/ος. Χάνει την αίσθηση του ελέγχου των παιδιών και της ισορροπίας στην ζωή του/της. Η γονεϊκότητα είναι η δυσκολότερη δουλειά στον κόσμο και αξίζει της καλύτερης δυνατής στήριξης. Ένας/μια ψυχολογικά και σωματικά εξουθενωμένος/η γονιός δεν μπορεί να είναι και η/ο καλύτερη/ος γονιός για τα παιδιά του.

Συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε γονιό να αναπτύσσεται ως άτομο ώστε να μπορεί αντιμετωπίζει το γονεϊκό στρες. Με τον τρόπο αυτό ανακτά τον έλεγχο και την ισορροπία στην ζωή του. Έτσι γίνεται καλύτερη/καλύτερη γονιός.

Ιδέες για αντιμετώπιση του γονεϊκού στρες και της εξουθένωσης

Οι ακόλουθες ιδέες ίσως να είναι χρήσιμες στην αντιμετώπιση του γονεϊκού στρες και της γονεϊκής εξουθένωσης:

Read more