Μήνας: Δεκέμβριος 2017

Πίεση συνομηλίκων σε παιδιά/έφηβους: Αίτια, μορφές και τρόποι αντιμετώπισης

Πίεση συνομήλικων

πίεση συνομηλίκων

Η επιρροή που έχουν τα μέλη μιας κοινότητας στη συμπεριφορά ενός άλλου μέλους είναι πολύ ισχυρή. Όταν η κοινότητα αυτή είναι μια ομάδα παιδιών ή εφήβων περίπου της ίδιας ηλικιακής ομάδας τότε η επιρροή που ασκείται ονομάζεται πίεση συνομηλίκων. Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για να αποδοθούν αίτια σε αρνητικές συμπεριφορές των παιδιών/εφήβων, οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από απλή παρακοή μέχρι επικίνδυνες συμπεριφορές υψηλού ρίσκου. Οι συμπεριφορές αυτές μπορούν με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε προστριβές μεταξύ γονέων-παιδιών. Ακόμη χειρότερα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και Read more